[1]
Y. Nguyễn Thị Hải, “15. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUỸ ĐẤT XÂY DỰNG NHÀ Ở XÃ HỘI, ĐẤT CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TẠI MỘT SỐ KHU ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI”, TCKHTNMT, số p.h 44, tr 141–152, tháng 12 2022.