[1]
T. Đỗ Thị Phương, T. Vũ Thị Phương, và V. Vũ Khánh Tường, “14. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG BIG DATA - VIỄN THÁM TRONG XÂY DỰNG BẢN ĐỒ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ AQI 24H KHU VỰC HÀ NỘI”, TCKHTNMT, số p.h 44, tr 129–140, tháng 12 2022.