[1]
M. Thái Thị Thanh, “08. MỐI LIÊN HỆ GIỮA ENSO VÀ QBO TRÊN VÙNG NHIỆT ĐỚI THÁI BÌNH DƯƠNG”, TCKHTNMT, số p.h 40, tr 77–83, tháng 4 2022.