[1]
G. Nguyễn Thanh, H. Phùng Thị, N. Dương Văn, M. Lê Thị Diễm, and T. Lê Thị Bích, “05. Assessing surface water quality in Cai Rang district, Can Tho city”, TCKHTNMT, no. 35, pp. 47–60, Apr. 2021.