[1]
N. Trần Chấn và H. Vũ Thị, “10. NGHIÊN CỨU DỰ BÁO MƯA NHỎ MƯA PHÙN CHO SÂN BAY PHÚ BÀI BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ VẬT LÝ”, TCKHTNMT, số p.h 34, tr 85–99, tháng 12 2020.