[1]
T. Nguyễn Ngọc, L. Vũ Văn, và L. Nguyễn Hồng, “1. MÔ PHỎNG TRƯỜNG DÒNG CHẢY TRONG GIÓ MÙA KHU VỰC CỬA ĐẠI”, TCKHTNMT, số p.h 16, tr 3–9, tháng 7 2017.