Chu Xuân, H., Phạm Văn, C., Đỗ Thị Phương, T., Nguyễn Minh, N., Lê Anh, P., Lê Anh, T., Lê Thu, T., Tống Thị Huyền, Ái và Đặng Thế, T. (2022) “13. SỬ DỤNG ẢNH VỆ TINH VNREDSAT-1 XÁC ĐỊNH PHÂN BỐ HÀM LƯỢNG CHLOROPHYLL-A KHU VỰC ĐẦM PHÁ VÀ CỬA BIỂN THUẬN AN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ”, Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, (44), tr 121–128. Available at: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/468 (Truy cập: 25 Tháng Bảy 2024).