Lê Thị Thu, H. và Ninh Thị Kim, A. (2019) “15. ỨNG DỤNG VIỄN THÁM VÀ GIS THÀNH LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG DIỆN TÍCH MẢNG XANH TRONG MỐI QUAN HỆ DÂN SỐ KHU VỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2015”, Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, (28), tr 102–112. Available at: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/206 (Truy cập: 14 Tháng Bảy 2024).