Nguyễn Hải, Đông, Đỗ Thị Phương, T., Doãn Thị Thái, H. và Trần Thị , H. (2019) “03. KẾT HỢP SỬ DỤNG ẢNH VIỄN THÁM LANDSAT VÀ SENTINEL - 2 TRONG GIÁM SÁT BIẾN ĐỘNG BỜ BIỂN KHU VỰC TỈNH QUẢNG NAM”, Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, (28), tr 16–26. Available at: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/194 (Truy cập: 20 Tháng Bảy 2024).