Bùi Thị Hồng, Thắm. 2019. “01. XỬ LÝ SỐ LIỆU HỖN HỢP GPS/GLONASS/GALILEO/BEIDOU”. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, số p.h 27 (Tháng Mười):3-13. https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/81.