Lê Thị Thu, Hà, Vui Lê Thị, Lộc Ngô Đình, Khánh Nguyễn Văn, Long Nguyễn Hoàng, và Toàn Nguyễn Tiến. 2021. “13. XÂY DỰNG WEBGIS CẢNH BÁO MỨC ĐỘ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ KHU VỰC HÀ NỘI”. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, số p.h 37 (Tháng Mười):126-36. https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/352.