Nguyễn Tiến, Hải, Đăng Vũ Hải, và Dũng Nguyễn Kiên. 2018. “11. LỤT KARST Ở VIỆT NAM, LẤY VÍ DỤ KHU VỰC ĐÁ VÔI QUẢNG BÌNH”. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, số p.h 23 (Tháng Chạp):89-98. https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/133.