Bùi Thị Hồng, Thắm, và Bắc Nguyễn Xuân. 2018. “05. XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUASIGEOID CỤC BỘ KHU VỰC MỎ THAN NÚI BÉO - VINACOMIN, QUẢNG NINH”. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, số p.h 23 (Tháng Chạp):41-47. https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/127.