NGUYỄN THỊ, O.; PHAN, L.; NGUYỄN THỊ THU, H.; LÊ CHÍ, L. 15. HIỆN TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT HỢP LÝ HUYỆN HÓC MÔN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, [S. l.], n. 45, p. 159–169, 2023. Disponível em: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/486. Acesso em: 13 tháng 7. 2024.