ĐỖ THỊ PHƯƠNG, T.; VŨ THỊ PHƯƠNG, T.; VŨ KHÁNH TƯỜNG, V. 14. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG BIG DATA - VIỄN THÁM TRONG XÂY DỰNG BẢN ĐỒ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ AQI 24H KHU VỰC HÀ NỘI. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, [S. l.], n. 44, p. 129–140, 2022. Disponível em: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/469. Acesso em: 14 tháng 7. 2024.