NGUYỄN SÁCH, T.; ĐỖ VĂN, D.; LÊ VŨ HỒNG, H.; ĐÀO KHÁNH, H.; NGUYỄN THỊ THU, N.; LÊ ĐỨC, L.; NGÔ THỊ THANH, T. 03. Open source geographic information system applications for maritime search and rescue operations. Science Journal of Natural Resources and Environment, [S. l.], n. 41, p. 22–33, 2022. Disponível em: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/408. Acesso em: 2 dec. 2022.