VÕ THÀNH, D.; HUỲNH VIỆT, K.; PHAN ĐÌNH, K.; NGÔ THỊ THANH, T.; NGUYỄN VĂN, N.; TRƯƠNG THỊ THÚY, H. 05. Social vulnerability of rice-based farming households to salinity intrusion in the Vietnamese Mekong Delta . Science Journal of Natural Resources and Environment, [S. l.], n. 40, p. 41–58, 2022. Disponível em: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/394. Acesso em: 2 dec. 2022.