TRẦN QUỐC, V. 15. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đến viếng Nghĩa trang và thăm gia đình Liệt sỹ nhân ngày thương binh, liệt sỹ 27/07. Science Journal of Natural Resources and Environment, [S. l.], n. 31, p. 145–146, 2020. Disponível em: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/255. Acesso em: 27 jan. 2023.