NGUYỄN HẢI, Đông; ĐỖ THỊ PHƯƠNG, T.; DOÃN THỊ THÁI, H.; TRẦN THỊ , H. 03. KẾT HỢP SỬ DỤNG ẢNH VIỄN THÁM LANDSAT VÀ SENTINEL - 2 TRONG GIÁM SÁT BIẾN ĐỘNG BỜ BIỂN KHU VỰC TỈNH QUẢNG NAM. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, [S. l.], n. 28, p. 16–26, 2019. Disponível em: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/194. Acesso em: 20 tháng 7. 2024.