LÊ THU, T.; ĐỖ THỊ, B. 06. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MẠNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO ANN NGHIÊN CỨU DỰ BÁO DÒNG CHẢY TRÊN SÔNG NẬM MỨC. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, [S. l.], n. 23, p. 48–55, 2018. Disponível em: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/128. Acesso em: 14 tháng 6. 2024.