CHU XUÂN, H.; NGUYỄN MINH, N.; HOÀNG, H.; BÙI DOÃN, C.; NGUYỄN LAN, A.; TRẦN TÂN, P.; ĐỖ THỊ PHƯƠNG, T. 01. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ẢNH VIỄN THÁM VNREDSat-1 ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC PHỤC VỤ CÔNG TÁC NUÔI TRỒNG THỦY SẢN KHU VỰC NHƠN TRẠCH, ĐỒNG NA. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, [S. l.], n. 23, p. 3–12, 2018. Disponível em: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/123. Acesso em: 21 tháng 7. 2024.