(1)
Nguyễn Thị, K.; Lê Minh, Q.; Vũ Thị Thúy, H. 04. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HOÀNG MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI. TCKHTNMT 2023, 38-51.