(1)
Đỗ Thị Phương, T.; Vũ Thị Phương, T.; Vũ Khánh Tường, V. 14. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG BIG DATA - VIỄN THÁM TRONG XÂY DỰNG BẢN ĐỒ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ AQI 24H KHU VỰC HÀ NỘI. TCKHTNMT 2022, 129-140.