(1)
Lê Thị Thu, H.; Lê Thị, V.; Ngô Đình, L.; Nguyễn Văn, K.; Nguyễn Hoàng, L.; Nguyễn Tiến, T. 13. XÂY DỰNG WEBGIS CẢNH BÁO MỨC ĐỘ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ KHU VỰC HÀ NỘI. TCKHTNMT 2021, 126-136.