(1)
Nguyễn Thanh, G.; Phùng Thị, H.; Dương Văn, N.; Lê Thị Diễm, M.; Lê Thị Bích, T. 05. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT QUẬN CÁI RĂNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ. TCKHTNMT 2021, 47-60.