(1)
Trần Chấn, N.; Vũ Thị, H. 10. NGHIÊN CỨU DỰ BÁO MƯA NHỎ MƯA PHÙN CHO SÂN BAY PHÚ BÀI BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ VẬT LÝ. TCKHTNMT 2020, 85-99.