(1)
Nguyễn Hải, Đông; Đỗ Thị Phương, T.; Doãn Thị Thái, H.; Trần Thị , H. 03. KẾT HỢP SỬ DỤNG ẢNH VIỄN THÁM LANDSAT VÀ SENTINEL - 2 TRONG GIÁM SÁT BIẾN ĐỘNG BỜ BIỂN KHU VỰC TỈNH QUẢNG NAM. TCKHTNMT 2019, 16-26.