(1)
Lê Thu, T.; Đỗ Thị, B. 06. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MẠNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO ANN NGHIÊN CỨU DỰ BÁO DÒNG CHẢY TRÊN SÔNG NẬM MỨC. TCKHTNMT 2018, 48-55.