(1)
Chu Xuân, H.; Nguyễn Minh, N.; Hoàng, H.; Bùi Doãn, C.; Nguyễn Lan, A.; Trần Tân, P.; Đỗ Thị Phương, T. 01. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ẢNH VIỄN THÁM VNREDSat-1 ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC PHỤC VỤ CÔNG TÁC NUÔI TRỒNG THỦY SẢN KHU VỰC NHƠN TRẠCH, ĐỒNG NA. TCKHTNMT 2018, 3-12.