[1]
Nguyễn Thị Hải, Y. 2022. 15. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUỸ ĐẤT XÂY DỰNG NHÀ Ở XÃ HỘI, ĐẤT CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TẠI MỘT SỐ KHU ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường. 44 (tháng 12 2022), 141–152.