[1]
Nguyễn Hải, Đông, Đỗ Thị Phương, T., Doãn Thị Thái, H. và Trần Thị , H. 2019. 03. KẾT HỢP SỬ DỤNG ẢNH VIỄN THÁM LANDSAT VÀ SENTINEL - 2 TRONG GIÁM SÁT BIẾN ĐỘNG BỜ BIỂN KHU VỰC TỈNH QUẢNG NAM. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường. 28 (tháng 12 2019), 16–26.