5. SỬ DỤNG ẢNH VỆ TINH PHÁT HIỆN CÁC DẤU HIỆU KHAI THÁC KHOÁNG SẢN THUỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Huệ Lê Minh, Thảo Đỗ Thị Phương, Hiên Vũ Thị Thanh, Kim Vũ Thị, Vượng Đoàn Quốc

Giới thiệu

Khai thác khoáng sản bừa bãi ở Việt Nam hiện đang là một vấn đề nhức nhối của toàn xã hội. Ảnh hưởng của khai thác khoáng sản là khôn lường, do đó chính phủ phải có biện pháp tăng cường nhằm kiểm tra, giám sát các hoạt động khai thác. Công tác kiểm tra, giám sát theo phương pháp truyền thống là thường xuyên, định kỳ đến hiện trường để xác định tình trạng nhưng công việc này thực tế rất tốn thời gian, tiền bạc và nguy hiểm đến tính mạng. Gần đây, Công nghệ viễn thám trên thế giới đã có những bước nhảy vọt về công nghệ. Ngày càng có nhiều vệ tinh quan trắc Trái đất được đưa lên quỹ đạo, các bộ cảm biến lắp đặt trên vệ tinh có các thông số vượt trội so với trước đây cung cấp dữ liệu viễn thám với các thông số kỹ thuật như độ phân giải không gian, độ phân giải thời gian, độ phân giải phổ ngày càng cao. Chính vì những tiến bộ kỹ thuật vượt bậc này mà viễn thám đã trở thành công cụ hữu hiệu trong công tác quản lý giám sát tài nguyên môi trường nói chung và hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản nói riêng. Bài báo đã đề cập sử dụng các kỹ thuật viễn thám làm công cụ phát hiện các dấu hiệu về khai thác khoáng sản và đưa ra kết quả thử nghiệm về việc giám sát khai thác khoáng sản trái phép cho khu vực Thái Nguyên. Đề xuất này có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Báo cáo tổng kết khoa học và kỹ thuật đề tài. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản năng lượng Việt Nam và bảo vệ môi trường.
[2]. Vũ Đình Thảo (2010). Nghiên cứu công nghệ viễn thám trong việc giám sát môi trường sinh thái tại các khu vực khai thác mỏ lộ thiên. Báo cáo đề tài KHCN, Bộ TNMT.
[3]. Philip A. Townsend, David P. Helmers, Clayton C. Kingdon, Brenden E. McNeil, Kirsten M. de Beurs, Keith N. Eshleman (2009). Changes in the extent of surface mining and reclamation in the Central Appalachians detected using a 1976 - 2006 Landsat time series. Remote Sensing of Environment 113 (2009) 62-72.
[4]. Fritjof Luethje, Olaf Kranz and Elisabeth Schoepfer (2014). Geographic Object-Based Image Analysis Using Optical Satellite Imagery and GIS Data for the Detection of Mining Sites in the Democratic Republic of the Congo. Remote Sens 6, 6636-6661; doi:10.3390/rs6076636.
[5]. George P. Petropoulos, Panagiotis Partsinevelos and Zinovia Mitraka (2012). Change detection of surface mining activity and reclamation based on a machine learning approach of multi-temporal Landsat TM imagery. Geocarto International 2012, 1-20.
[6]. Merugu Suresh, Kamal Jain (2013). Change Detection and Estimation of Illegal Mining using Satellite Images. Proceedings of 2nd International Conference on Innovations in Electronics and Communication Engineering (ICIECE-2013).
[7]. Woldai T (2001). Application of Remotely Sensed Data and GIS in Assessing the Impact of Mining Activities on the Environment. 17th International Mining Congress and Exhibition of Turkey- IMCET2001, ©2001, ISBN 975-39S-417-4.
[8]. Chen. Jianping và cộng sự (2014). Sử dụng viễn thám đa thời gian để theo dõi, quản lý khu vực khai thác mỏ, khu vực nghiên cứu thuộc tỉnh Vân Nam - Trung Quốc. Hội thảo EGU tại Vienna, Áo.
[9]. E. Charou và cộng sự (2010). Sử dụng viễn thám để đánh giá sự tác động của hoạt động khai thác tài nguyên đất đai và tài nguyên nước. Hội thảo Tài nguyên nước và môi trường tại Ấn Độ.
[10]. Báo Pháp Luật.VN ngày 05/07/2017 08:11 GMT+7.

Các tác giả

Huệ Lê Minh
minhhuersc@gmail.com (Liên hệ chính)
Thảo Đỗ Thị Phương
Hiên Vũ Thị Thanh
Kim Vũ Thị
Vượng Đoàn Quốc
Lê Minh, H., Đỗ Thị Phương, T., Vũ Thị Thanh, H., Vũ Thị, K., & Đoàn Quốc, V. (2018). 5. SỬ DỤNG ẢNH VỆ TINH PHÁT HIỆN CÁC DẤU HIỆU KHAI THÁC KHOÁNG SẢN THUỘC TỈNH THÁI NGUYÊN. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (20), 29–42. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/86
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

02. GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ CHÍNH XÁC TRONG QUAN TRẮC CÔNG TRÌNH BẰNG CÔNG NGHỆ GNSS RTK

Trung Dương Thành, Tuấn Hoàng Anh, Dương Đỗ Văn
Abstract View : 47
Download :7