4. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA MỘT SỐ HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT CỰC ĐOAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG NƯỚC BIỂN VEN BỜ THUỘC KHU DU LỊCH THÀNH PHỐ HẠ LONG

Lộc Trần Bảo

Giới thiệu

Tác động của các hiện tượng thời tiết cực đoan đến môi trường nước biển ven bờ khu du lịch thành phố Hạ Long đã được xác định dựa trên mối tương quan giữa diễn biến các tác động của hiện tượng thời tiết cực đoan trong khoảng 10 năm trở lại đây và diễn biến chất lượng nước biển ven bờ các khu du lịch qua thông số TSS chất rắn lơ lửng. Kết quả nghiên cứu cho thấy các hiện tượng thời tiết cực đoan như lũ quét, mưa lớn kéo dài, lũ lụt, sạt lở đất đã làm tăng hàm lượng TSS trong nước biển ven bờ tại các khu vực bãi tắm, nghỉ đêm trên biển và làng chài khu du lịch thành phố Hạ Long.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh. Báo cáo hiện trạng môi trường tổng thể tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2006 - 2010.
[2]. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh. Báo cáo hiện trạng môi trường tổng thể tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011 - 2015.
[3]. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh. Báo cáo Quy hoạch môi trường vịnh Hạ Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
[4]. Viện nghiên cứu phát triển du lịch (2009). Các giải pháp thích ứng và ứng phó, góp phần giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu đối với hoạt động du lịch ở Việt Nam.
[5]. Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu (2010). Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam. NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
[6]. Viện Khoa học Khí Tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu (2011). Tài liệu hướng dẫn đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và xác định các giải pháp thích ứng. NXB Tài nguyên môi trường và bản đồ Việt Nam, Hà Nội.
[7]. Bill Brath and his partners (2015). Climate Change and Resource Sustainability. An Overview for Actuaries, Climate Change and Sustainability Committee.
[8]. Z.W. Kundzewicz (2003). Extreme precipitation and floods in the changing world.
[9]. IPCC (2001). Climate change. Scientific basis, Cambridge University Press.

Các tác giả

Lộc Trần Bảo
locdh1cmc@gmail.com (Liên hệ chính)
Trần Bảo, L. (2018). 4. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA MỘT SỐ HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT CỰC ĐOAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG NƯỚC BIỂN VEN BỜ THUỘC KHU DU LỊCH THÀNH PHỐ HẠ LONG. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (20), 22–28. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/85
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

05. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HẠN HÁN BẰNG CHỈ SỐ THIẾU HỤT DÒNG CHẢY VÙNG HẠ LƯU ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Thiện Trần Đức, Bính Đỗ Thị, Anh Nguyễn Phương
Abstract View : 265
Download :70

06. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ XÂM NHẬP MẶN VÙNG HẠ LƯU SÔNG MÃ TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Minh Hoàng Thị Nguyệt, Thường Lê Thị, Vũ Nguyễn Trọng
Abstract View : 214
Download :62

09. NGHIÊN CỨU DỰ BÁO SƯƠNG MÙ VÙNG BIỂN QUẢNG NINH - HẢI PHÒNG

Lành Nguyễn Viết, Đoàn Phan Văn
Abstract View : 60
Download :21