2. Apply the T recurrent algorithm to the adjustment of geodetic networks

Thạch Lương Thanh

Abstract

Geodetic networks mathematics processing (adjustment) plays an important role in surveying and mapping. At present, there are many different methods to do this. The T algorithm applied in this paper is one of the algorithms in the group of recurrent adjustment methods.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Ninh Thị Kim Anh, Trần Thị Thu Trang (2011). Giáo trình lý thuyết sai số. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Hà Nội.
[2]. Lê Anh Cường (2013). Nghiên cứu ứng dụng phương pháp bình sai truy hồi trong xử lý số liệu lưới trắc địa. Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường. Số 01, trg 48 - 53;
[3]. Bùi Đăng Quang (2012). Nghiên cứu hoàn thiện các phương pháp xử lý toán học trị đo bổ sung trong các mạng lưới trắc địa quốc gia. Luận án tiến sĩ kỹ thuật. Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội.
[4]. Hà Minh Hòa (2013). Phương pháp bình sai truy hồi với phép biến đổi xoay. Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.
[5]. Bùi Thị Hồng Thắm (2009). Nghiên cứu áp dụng phương pháp bình sai lặp để tìm kiếm các trị đo thô. Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ. Số 1, trg. 37- 41;
[6]. Lương Thanh Thạch, Phạm Trần Kiên (2017). Ứng dụng phương pháp bình sai truy hồi trong xử lý toán học trắc địa. Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường. Số 15, trg 10 - 13.

Authors

Thạch Lương Thanh
ltthach@hunre.edu.vn (Primary Contact)
Lương Thanh, T. (2018). 2. Apply the T recurrent algorithm to the adjustment of geodetic networks . Science Journal of Natural Resources and Environment, (20), 11–15. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/83
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

13. Using VNREDSat-1 satellite images to determine the distribution of Chlorophyll-a in the lagoon and Thuan An estuary, Thua Thien Hue province

Huy Chu Xuân, Chung Phạm Văn, Thảo Đỗ Thị Phương, Ngọc Nguyễn Minh, Phước Lê Anh, Tuấn Lê Anh,...
Abstract View : 1
Download :0

04. An automated solution for checking the inconsistencies between topographic and hydrological data

Thắm Bùi Thị Hồng, Nhật Bùi Long, Hương Nguyễn Thị
Abstract View : 15
Download :2