01. XỬ LÝ SỐ LIỆU HỖN HỢP GPS/GLONASS/GALILEO/BEIDOU

Thắm Bùi Thị Hồng

Giới thiệu

Số liệu hỗn hợp GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou của lưới GNSS khu vực xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội được tập hợp đầy đủ và được xử lý tính toán bình sai trong hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105o 15’, hệ độ cao Nhà nước. Kết quả cho thấy, sau bình sai, độ chính xác tọa độ điểm yếu nhất là 0.008 m, độ chính xác độ cao điểm yếu nhất là 0.015 m. Khi so sánh kết quả bình sai này với kết quả bình sai chỉ sử dụng số liệu GPS cho thấy, tọa độ và độ cao của điểm cần xác định của lưới có độ tin cậy và độ chính xác cao hơn. Như vậy, tọa độ và độ cao của các điểm GNSS sau bình sai hoàn toàn đáp ứng được cho việc đo vẽ bản đồ tỷ lệ lớn tại khu vực thực nghiệm. Với lần đầu tiên số liệu hỗn hợp GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou được tính toán bình sai thành công tại Việt Nam, nghiên cứu này sẽ góp phần vào việc làm chủ công nghệ, đồng thời đưa dạng số liệu này vào ứng dụng thực tiễn.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Bùi Thị Hồng Thắm (2015). Giáo trình Xử lý số liệu trắc địa nâng cao. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
[2]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2014). Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT quy định về bản đồ địa chính.
[3]. Bùi Thị Hồng Thắm (2018). Xử lý số liệu hỗn hợp GPS/GLONASS/BeiDou. Kỷ yếu Hội thảo GIS toàn quốc năm 2018.
[4]. Đặng Nam Chinh, Đỗ Ngọc Đường (2012). Định vị vệ tinh. Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật.
[5]. Tống Mạnh Cường (2015). Nghiên cứu phương pháp xử lý số liệu GPS kết hợp GLONASS trong thành lập lưới trắc địa. Đồ án tốt nghiệp, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
[6]. Vy Quốc Hải (2014). Xử lý số liệu hỗn hợp GPS/GLONASS. Tạp chí các khoa học về Trái đất, số 36(1).
[7]. Vy Quốc Hải and Bùi Thị Hồng Thắm (2017). GPS/GLONASS mixed data processing. International Conference: Geo-Spatial Technologies and Earth Resources (GTER 2017), Publishing house for Science and Technology, ISBN: 978-604-913-618-4.
[8]. https://en.wikipedia.org/wiki/Satellite_navigation.

Các tác giả

Thắm Bùi Thị Hồng
bththam@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Bùi Thị Hồng, T. (2019). 01. XỬ LÝ SỐ LIỆU HỖN HỢP GPS/GLONASS/GALILEO/BEIDOU. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (27), 3–13. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/81
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

07. XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ TỈNH NINH THUẬN TỪ TƯ LIỆU ẢNH VỆ TINH VÀ DỮ LIỆU KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN NGUỒN MỞ

Ngọc Đinh Bảo, Yến Dương Thị Hồng, Thoa Lê Thị Kim, Hoàng Lê Đức, Lưu Đào Thị, Hoàng Phí Thị Thu,...
Abstract View : 4
Download :2

11. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GNSS-RTK PHỤC VỤ THÀNH LẬP MẶT CẮT NGANG SÔNG

Dũng Nguyễn Bá, Phương Nguyễn Thế, Tình Trần Văn
Abstract View : 1
Download :2