7. Calculation of the geopotential value for the national vertical datum Hon Dau

Thương Ngô Thị Mến, Cường Vũ Hồng

Abstract

In this paper, the author has proposed variant for calculate geopotential number at tidal bench mark Hon Dau. The first variant is based on the geoid grid model and the GPS-leveling data. The second variant is based on the harmonic coefficients of the global gravity model and the GPS - leveling stations. After that comparing to evaluate the calculation results of each method.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Trần Duy Kiều, Phạm Thị Hoa (chủ biên) (2013). Giáo trình Trắc địa lý thuyết. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
[2]. Vũ Hồng Cường (2013). Nghiên cứu phương pháp xây dựng mô hình quasigeoid theo dữ liệu vệ tinh trên lãnh thổ Việt Nam. Luận án tiến sỹ (tiếng Nga) thực hiện tại Trường Đại học Trắc địa và Bản đồ Mátxcơva - Liên bang Nga.
[3]. Trung Tâm Viễn thám Quốc gia (2010). Báo cáo xây dựng mô hình Geoid địa phương ở Việt Nam. Hà Nội, 37tr.
[4]. Phạm Hoàng Lân (chủ biên) (2012). Giáo trình Trắc địa cao cấp đại cương. NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 187 tr.
[5]. Đề án Xây dựng mô hình Geoid địa phương trên lãnh thổ Việt Nam (2006). Cục Đo đạc và Bản đồ - Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hà Nội.
[6]. Đặng Hùng Võ, Lê Minh, Trần Bạch Giang và nnk (2009). Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng hạ tầng kỹ thuật thông tin địa lý phục vụ hợp tác giải quyết một số vấn đề cơ bản về khoa học Trái đất trên lãnh thổ Việt Nam, khu vực và toàn cầu. Báo cáo tổng kết khoa học và kỹ thuật Đề tài độc lập cấp Nhà nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hà Nội.
[7]. Hà Minh Hòa (2012). Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc hoàn thiện Hệ độ cao gắn liền với việc xây dựng Hệ tọa độ động lực quốc gia. Báo cáo tổng kết khoa học và kỹ thuật. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hà Nội.
[8]. Hà Minh Hòa (2012). Xây dựng hệ độ cao dựa trên mặt geoid gắn với việc xây dựng hệ tọa độ động lực quốc gia. Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, số 12.

Authors

Thương Ngô Thị Mến
menthuong154@gmail.com (Primary Contact)
Cường Vũ Hồng
Ngô Thị Mến, T., & Vũ Hồng, C. (2018). 7. Calculation of the geopotential value for the national vertical datum Hon Dau. Science Journal of Natural Resources and Environment, (19), 58–63. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/74
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

01. Monitoring mining activities by using satellite imagery data and UAV images: a case study in Yen Bai province

Huệ Lê Minh, Hiên Vũ Thị Thanh, Thảo Đỗ Thị Phương
Abstract View : 39
Download :19

06. Study on soil salinity by using Sentinel-2 imagery data: a case study in Dong Nai Province, Vietnam

Huy Chu Xuân, Ngọc Nguyễn Minh, Đạt Đinh Ngọc, Thủy Lê Thu, Hải Hoàng, Huy Bùi Quang, Phong Trần...
Abstract View : 61
Download :14