02. NGHIÊN CỨU TƯƠNG TÁC GIỮA KHÔNG KHÍ LẠNH VÀ ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRONG ĐỢT MƯA LỚN TỪ 13 ĐẾN 16/10/2016 TRÊN KHU VỰC TRUNG BỘ VIỆT NAM

Phong Nguyễn Bình, Quốc Nguyễn Anh, Thắng Nguyễn Văn, Anh Nguyễn Xuân, Hiệp Nguyễn Văn

Giới thiệu

Bài báo tiến hành mô phỏng đợt mưa lớn ngày 13 - 16/10 năm 2016 tại các tỉnh miền Trung bằng mô hình dự báo và nghiên cứu thời tiết (WRF). Bài báo đã sử dụng các chỉ số thống kê để đánh giá khả năng mô phỏng của mô hình bằng phương pháp so sánh với số liệu quan trắc và số liệu mưa vệ tinh. Bài báo cũng đưa ra một số nhận định về cơ chế hình thành và phát triển của đợt mưa lớn dựa trên cấu trúc của các trường khí tượng và tính toán vận tải ẩm từ sản phẩm mô hình. Kết quả mô phỏng và tính toán đã cho thấy mô hình nắm bắt tốt tương tác giữa áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) và không khí lạnh, mô phỏng tương đối tốt diện mưa, mặc dù vẫn còn sai lệch về vị trí tâm mưa và lượng mưa. Trong đợt mưa lớn này, quá trình vận tải ẩm kết hợp với hội tụ mực thấp sinh ra do hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió mùa và hiệu ứng cưỡng bức địa hình có thể là cơ chế quyết định gây ra mưa lớn.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Lê Như Quân (2015). Nghiên cứu mô phỏng và dự tính xu thế biến đổi của các sự kiện mưa lớn trên khu vực Việt Nam bằng mô hình khí hậu khu vực. Luận án Tiến sĩ Khí tượng và Khí hậu học.
[2]. Nguyễn Hoàng Sơn (2014). Đánh giá vai trò của hình thế thời tiết gây mưa lũ ở lưu vực sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế. Giai đoạn 1976 - 2013. Tạp chí Khoa học ĐHSP TPHCM số 61.
[3]. Trần Tân Tiến và Nguyễn Thị Thanh (2011). Đồng hóa dữ liệu vệ tinh modis trong mô hình WRF để dự báo mưa lớn ở khu vực Trung Bộ. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 27, số 3S (2011) 90 - 95.
[4]. Vũ Văn Thăng (2016). Đặc điểm vận tải ẩm ở Việt Nam trong các đợt ENSO. Luận án Tiến sĩ Khoa học Trái Đất, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường.
[5]. http://kttvntb.gov.vn/Doc.aspx?d=258
[6]. http://kttvqg.gov.vn/tin-tuc/2631/Cau-45:-The%CC%81-na%CC%80o-la%CC%80-mua-lo%CC%81n-die%CC%A3n-ro%CC%A3ng.html.
[7]. https://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/mua-o-quang-binh-la-ky-luc-chua-tung-co-3484061.html.
[8]. https://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/8-nguoi-chet-do-mua-lu-o-mien-trung-3484282.html.
[9]. Anil Kumar, J. Dudhia, R. Rotunno, Dev Niyogi and U.C.Mohanty (2008). Analysis of the 26 July 2005 heavy rain event over Mumbai, India using the Weather Research and Forecasting (WRF) model. Quarterly Journal of the Royal meteorological society. 134: 1897 - 1910.
[10]. CHEN Lianshou, LI Ying and CHENG Zhengquan (2010). An Overview of Research and Forecasting on Rainfall Associated with Landfalling Tropical Cyclones. Advances in Atmospheric Sciences, Vol. 27, No. 5, 967 - 976.
[11]. User’s Guide (2010). ARW Verion 3 Modeling System.
[12]. Murata, Akihiko (2016). The numerical simulation for the heavy rainfall over a mountainous area in Japan caused by typhoon Meari (2004). 27th Conference on Hurricanes and Tropical Meteorology, American Meteorological Society.

Các tác giả

Phong Nguyễn Bình
nbphong@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Quốc Nguyễn Anh
Thắng Nguyễn Văn
Anh Nguyễn Xuân
Hiệp Nguyễn Văn
Nguyễn Bình, P., Nguyễn Anh, Q., Nguyễn Văn, T., Nguyễn Xuân, A., & Nguyễn Văn, H. (2019). 02. NGHIÊN CỨU TƯƠNG TÁC GIỮA KHÔNG KHÍ LẠNH VÀ ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRONG ĐỢT MƯA LỚN TỪ 13 ĐẾN 16/10/2016 TRÊN KHU VỰC TRUNG BỘ VIỆT NAM. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (27), 14–26. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/70
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

05. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HẠN HÁN BẰNG CHỈ SỐ THIẾU HỤT DÒNG CHẢY VÙNG HẠ LƯU ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Thiện Trần Đức, Bính Đỗ Thị, Anh Nguyễn Phương
Abstract View : 299
Download :81

06. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ XÂM NHẬP MẶN VÙNG HẠ LƯU SÔNG MÃ TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Minh Hoàng Thị Nguyệt, Thường Lê Thị, Vũ Nguyễn Trọng
Abstract View : 241
Download :73

09. NGHIÊN CỨU DỰ BÁO SƯƠNG MÙ VÙNG BIỂN QUẢNG NINH - HẢI PHÒNG

Lành Nguyễn Viết, Đoàn Phan Văn
Abstract View : 73
Download :26