02. The interaction between cold surge and tropical depression during heavy rainfall event from 13 to 16 Oct 2016 over the Central Vietnam region

Phong Nguyễn Bình, Quốc Nguyễn Anh, Thắng Nguyễn Văn, Anh Nguyễn Xuân, Hiệp Nguyễn Văn

Abstract

In this paper, the heavy rainfall during the period of October 13 - 16 2016 over the Central Vietnam provinces was simulated using Weather Research and Forecasting (WRF) model. The model simulation efficiency is evaluated using statistical indices. Modelling results were compared with raingauge observation and satellite rainfall data. The mechanism of formation and development of this heavy rainfall event was also investigated based on meteorological variables and the simulated moisture transport. The results show that the model captures reasonably well the interaction between tropical depression and cold air. Although rainfall cover areas were well simulated, the location of heavy rainfall and rainfall amount still show relatively large errors. In this event, the moisture transport, low-level convergence caused by interaction between storm circulation and monsoon, the terrain effect are three main factors for the occurence of the heavy rain.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Lê Như Quân (2015). Nghiên cứu mô phỏng và dự tính xu thế biến đổi của các sự kiện mưa lớn trên khu vực Việt Nam bằng mô hình khí hậu khu vực. Luận án Tiến sĩ Khí tượng và Khí hậu học.
[2]. Nguyễn Hoàng Sơn (2014). Đánh giá vai trò của hình thế thời tiết gây mưa lũ ở lưu vực sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế. Giai đoạn 1976 - 2013. Tạp chí Khoa học ĐHSP TPHCM số 61.
[3]. Trần Tân Tiến và Nguyễn Thị Thanh (2011). Đồng hóa dữ liệu vệ tinh modis trong mô hình WRF để dự báo mưa lớn ở khu vực Trung Bộ. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 27, số 3S (2011) 90 - 95.
[4]. Vũ Văn Thăng (2016). Đặc điểm vận tải ẩm ở Việt Nam trong các đợt ENSO. Luận án Tiến sĩ Khoa học Trái Đất, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường.
[5]. http://kttvntb.gov.vn/Doc.aspx?d=258
[6]. http://kttvqg.gov.vn/tin-tuc/2631/Cau-45:-The%CC%81-na%CC%80o-la%CC%80-mua-lo%CC%81n-die%CC%A3n-ro%CC%A3ng.html.
[7]. https://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/mua-o-quang-binh-la-ky-luc-chua-tung-co-3484061.html.
[8]. https://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/8-nguoi-chet-do-mua-lu-o-mien-trung-3484282.html.
[9]. Anil Kumar, J. Dudhia, R. Rotunno, Dev Niyogi and U.C.Mohanty (2008). Analysis of the 26 July 2005 heavy rain event over Mumbai, India using the Weather Research and Forecasting (WRF) model. Quarterly Journal of the Royal meteorological society. 134: 1897 - 1910.
[10]. CHEN Lianshou, LI Ying and CHENG Zhengquan (2010). An Overview of Research and Forecasting on Rainfall Associated with Landfalling Tropical Cyclones. Advances in Atmospheric Sciences, Vol. 27, No. 5, 967 - 976.
[11]. User’s Guide (2010). ARW Verion 3 Modeling System.
[12]. Murata, Akihiko (2016). The numerical simulation for the heavy rainfall over a mountainous area in Japan caused by typhoon Meari (2004). 27th Conference on Hurricanes and Tropical Meteorology, American Meteorological Society.

Authors

Phong Nguyễn Bình
nbphong@hunre.edu.vn (Primary Contact)
Quốc Nguyễn Anh
Thắng Nguyễn Văn
Anh Nguyễn Xuân
Hiệp Nguyễn Văn
Nguyễn Bình, P., Nguyễn Anh, Q., Nguyễn Văn, T., Nguyễn Xuân, A., & Nguyễn Văn, H. (2019). 02. The interaction between cold surge and tropical depression during heavy rainfall event from 13 to 16 Oct 2016 over the Central Vietnam region. Science Journal of Natural Resources and Environment, (27), 14–26. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/70
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

05. Assessment of drought level by using the indicator of flow deficiency in the Mekong delta

Thiện Trần Đức, Bính Đỗ Thị, Anh Nguyễn Phương
Abstract View : 12
Download :0

06. Research build map for risk of salt intrusion in the Ma River delta in the context of climate change

Minh Hoàng Thị Nguyệt, Thường Lê Thị, Vũ Nguyễn Trọng
Abstract View : 2
Download :1

07. Climate characteristics and changes in Tho Chu archipelago in the early 21st century

Tuấn Nguyễn Ngọc, Hà Lê Thị Thu, Hương Trần Thị, Anh Ninh Thị Kim
Abstract View : 11
Download :5

09. Research on fog forecast on the sea of Quang Ninh - Hai Phong

Lành Nguyễn Viết, Đoàn Phan Văn
Abstract View : 17
Download :5