14. ỨNG DỤNG VIỄN THÁM VÀ GIS NGHIÊN CỨU LỚP PHỦ BỀ MẶT KHU VỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Hồng Nguyễn Ngọc, Hiệp Đỗ Như, Hòa Trần Thị

Giới thiệu

Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá lớp phủ bề mặt (LULC) khu vực thành phố Hà Nội từ ảnh vệ tinh viễn thám Landsat 9 tại khu vực thành phố Hà Nội. Kết quả phân loại sử dụng thuật toán xác suất cực đại cho thấy độ chính xác tổng thể và hệ số Kappa của kết quả phân loại LULC lần lượt là 88,79 % và 0,86. Lớp phủ dân cư chiếm diện tích lớn nhất với diện tích 161.894,6 ha, chiếm khoảng 48,3 % tổng diện tích khu vực Hà Nội. Hoa màu và đất trồng lúa lần lượt chiếm vị trí thứ hai và thứ ba với diện tích tương ứng là 68.817,5 ha (20,5 %) và 55.824,2 ha (16,6 %). Nước mặt, rừng và cát sông với các diện tích tương ứng lần lượt là 29.869,4 ha (8,9 %), 18.611,3 ha (5,5 %) và 341,1 ha (0,1 %).

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Nguyễn Thị Hồng, Kiều Quốc Lập, Nguyễn Thị Tuyết (2023). Sử dụng tư liệu viễn thám xây dựng bản đồ lớp phủ mặt đất huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. TNU Journal of Science and Technology 228 (02): 37 - 45.
[2]. Phạm Hữu Tỵ, Võ Mạnh Quyền, Nguyễn Ngọc Thanh (2021). Đánh giá biến động lớp phủ mặt đất sử dụng dữ liệu viễn thám tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn 2010 - 2020. Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Tập 130, Số 3D, tr. 183 - 202.
[3]. Abou EL-Magd, Islam, T. W. Tanton (2003). Improvements in land use mapping for irrigated agriculture from satellite sensor data using a multi-stage maximum likelihood classification. International Journal of Remote Sensing 24 (21): 4197 - 4206.
[4]. Butt, Amna, Rabia Shabbir, Sheikh Saeed Ahmad, Neelam Aziz (2015). Land use change mapping and analysis using remote sensing and GIS: A case study of Simly watershed, Islamabad, Pakistan. The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Science 18 (2): 251 - 59.
[5]. Braimoh, Ademola K, M. Osaki (2010). Land-use change and environmental sustainability. Sustainability Science 5: 5 - 7.
[6]. Kormylo, John J, Jerry M. Mendel (1983). Maximum-likelihood seismic deconvolution. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing. No. 1: 72 - 82.
[7]. Musakwa, Walter, Adriaan Van Niekerk (2013). Implications of land use change for the sustainability of urban areas: A case study of Stellenbosch, South Africa. Cities 32: 143 - 56.
[8]. Sisodia, Pushpendra Singh, Vivekanand Tiwari, Anil Kumar (2014). Analysis of supervised maximum likelihood classification for remote sensing image. In International Conference on Recent Advances and Innovations in Engineering (ICRAIE-2014), 1 - 4. IEEE

Các tác giả

Hồng Nguyễn Ngọc
nnhong@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Hiệp Đỗ Như
Hòa Trần Thị
Nguyễn Ngọc, H., Đỗ Như, H., & Trần Thị, H. (2024). 14. ỨNG DỤNG VIỄN THÁM VÀ GIS NGHIÊN CỨU LỚP PHỦ BỀ MẶT KHU VỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (50), 144–149. https://doi.org/10.63064/khtnmt.2024.573
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >> 

03. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN BÌNH, TỈNH YÊN BÁI

Nam Trương Thanh, Thơ Lê Văn, Duy Nguyễn Lê, Huyền Vương Vân, Anh Trần Thị Mai
Abstract View : 38
Download :13