03. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN BÌNH, TỈNH YÊN BÁI

Nam Trương Thanh, Thơ Lê Văn, Duy Nguyễn Lê, Huyền Vương Vân, Anh Trần Thị Mai

Giới thiệu

Việc đánh giá hiệu quả sử dụng đất đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và kế hoạch hóa đô thị, đồng thời góp phần vào việc tối ưu hóa sử dụng tài nguyên quý giá này. Huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái là một huyện miền núi phía Bắc của Việt Nam, với tài nguyên đất đa dạng thích hợp cho phát triển nông nghiệp. Tuy nhiên, đất đai là hữu hạn do đó việc đánh giá hiệu quả sử dụng đất nói chung và đất nông nghiệp nói riêng để phát huy thế mạnh vùng và duy trì sự bền vững là việc làm cần thiết, nhất là tại các khu vực trọng điểm. Nghiên cứu sử dụng phương pháp điều tra phỏng vấn nhằm xác định các chỉ số về kinh tế - xã hội - môi trường liên quan tới tình hình sử dụng đất tại địa phương. Từ các thông số đó tiến hành tính hiệu quả các loại hình sử dụng đất. Kết quả nghiên cứu cho thấy trong 4 loại hình sử dụng đất nông nghiệp chính (LUT) tại địa phương, thì loại hình sử dụng đất 2 vụ lúa và 1 vụ màu đạt hiệu quả kinh tế - xã hội - môi trường cao hơn các LUT chuyên lúa và chuyên màu. Đây là loại hình sử dụng đất tạo được sự đa dạng sinh hoạt, hệ số sử dụng đất trong năm đạt cao nhất, tránh được sâu bệnh. Kết quả nghiên cứu này là cơ sở để định hướng sử dụng đất hiệu quả, gắn sử dụng đất với cải tạo, bồi dưỡng bảo vệ đất và môi trường theo hướng phát triển bền vững.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Nguyễn Bá Long (2017). Đánh giá đất đai và định hướng sử dụng đất nông nghiệp hiệu quả và bền vững tại huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất. Tập 58, Kỳ 6 (2017) 42 - 49.
[2]. Đào Văn Khánh, Đỗ Như Hiệp (2019). Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường. Số 27 (Tháng 3/2019) 27 - 37.
[3]. Trần Minh Tiến, Vũ Thị Hồng Hạnh, Trần Thị Minh Thu, Đặng Thị Thanh Hảo, Vũ Thị Hà, Lê Thái Nghiệp (2020). Đánh giá hiệu quả sử dụng đất của các công thức luân canh chính ở tỉnh Hải Dương. Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. Số 4(113)/2020.
[4]. Nguyễn Thị Bích Hạnh, Nguyễn Thu Hường, Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn Thị Thu (2020). Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn. Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học Thái Nguyên. 225(10): 39 - 45.
[5]. Nguyễn Văn Bình, Thi Quý Phú, Nguyễn Phúc Khoa (2020). Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp. ISSN 2588-1256. Tập 4(3): 1993 - 2002.
[6]. Phan Đình Binh, Vương Vân Huyền, Nguyễn Thanh Hải, Ngô Thị Hồng Gấm, Nguyễn Ngọc Anh, Trần Tuấn Linh (2023). Nghiên cứu thực trạng và đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp ở vùng có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Tạp chí Khoa học đất. Số 71, tr. 102 - 108.
[7]. Ngô Minh Thụy, Lê Mộng Thiết, Nguyễn Kim Lợi, Lương Tấn Quang (2022). Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp vùng bán khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển. Tập 21(4).
[8]. Lê Anh Toại, Nguyễn Hoàng Sơn, Lê Văn Tin, Trần Thị Cẩm Tú, Nguyễn Trọng Quân (2020). Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp ở các xã bãi ngang ven biển huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế. ISSN 1859-1612. Số 01(57).
[9]. Lê Quang Trí, Võ Thị Gương, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Thị Song Bình, Nguyễn Hữu Kiệt, Võ Văn Chiến (2008). Đánh giá sự thay đổi đặc tính đất và sử dụng đất của 3 huyện ven biển tỉnh Sóc Trăng. Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ. Số 9: 59 - 68.
[10]. Nguyễn Duy Cần, Nico Vromant (2009). PRA ‐ Đánh giá nông thôn có sự tham gia của người dân. Nxb. Nông nghiệp. Tái bản lần thứ 2.

Các tác giả

Nam Trương Thanh
Thơ Lê Văn
levantho@tuaf.edu.vn (Liên hệ chính)
Duy Nguyễn Lê
Huyền Vương Vân
Anh Trần Thị Mai
Trương Thanh, N., Lê Văn, T., Nguyễn Lê, D., Vương Vân, H., & Trần Thị Mai, A. (2024). 03. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN BÌNH, TỈNH YÊN BÁI. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (50), 30–40. https://doi.org/10.63064/khtnmt.2024.561
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.