16. BỘ TRƯỞNG ĐẶNG QUỐC KHÁNH THĂM, LÀM VIỆC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

admin admin

Giới thiệu

Ngày 16/11, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh đã đến thăm và làm việc với Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Các tác giả

admin admin
ndmanh@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
admin, admin. (2023). 16. BỘ TRƯỞNG ĐẶNG QUỐC KHÁNH THĂM, LÀM VIỆC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (48), 160–164. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/537
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.