15. NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH NHẰM ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

Chi Nguyễn Thị Kim, Mạnh Đặng Hữu, Thảo Bùi Thị Bích

Abstract

Biến đổi khí hậu đã và đang trở thành một mối đe dọa và thách thức chính đối với quá trình phát triển bền vững của tất cả các nước trên thế giới trong khi để ứng phó cũng như giảm nhẹ những tác động mà biến đổi khí hậu gây ra, cần một lượng vốn rất lớn. Bài viết này sẽ trình bày một số nguồn lực tài chính nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu mà ngân hàng Thế giới cung cấp cho các nước trên thế giới nói chung, và đặc biệt là các nước đang phát triển cũng như một số giải pháp nhằm thu hút các nguồn tài chính khí hậu này cho Việt Nam

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. http://treasury.worldbank.org/bdm/pdf/Handouts_Finance/CatDDO_Product_Note.pdf
[2]. http://treasury.worldbank.org/bdm/pdf/MultiCat_ProductNote.pdf
[3]. IDA (2013), The ABCs of IDA - Climate Change, truy cập từ trang web http://www.worldbank.org/ida/ida_abcs_climate.html
[4]. Gitay, Habiba; Bettencourt, Sofia; Kull, Daniel; Reid, Robert; McCall, Kevin; Simpson, Alanna; Krausing, Jarl; Ebinger, Jane; Ghesquiere, Francis; Fay, Marianne (2013), Main report. Vol. 1 of Building resilience: integrating climate and disaster risk into development - the World Bank Group experience, Washington DC, World Bank, truy cập từ trang web http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/11/18513435/building-resilience-integrating-climate-disaster-risk-development-world-bank-group-experience-vol-1-2-main-report.
[5]. http://www.worldbank.org/en/news/feature/2013/11/14/mdb-climate-finance-report
[6]. https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/finances
[7]. http://www.climatefinanceoptions.org/cfo/
[8]. Vũ Thị Mai (2014). Đa dạng hóa các nguồn lực tài chính nhằm nâng cao hiệu quả ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam. http://www.kinhtetrunguong.vn/BaiViet/da-dang-hoa-cac-nguon-luc-tai-chinh-nham-nang-cao-hieu-qua-ung-pho-voi-bien-doi-khi-hau-o-viet-nam-b1263-m6

Authors

Chi Nguyễn Thị Kim
Mạnh Đặng Hữu
dhmanh@hunre.edu.vn (Primary Contact)
Thảo Bùi Thị Bích
Nguyễn Thị Kim, C., Đặng Hữu, M., & Bùi Thị Bích, T. (2017). 15. NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH NHẰM ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA NGÂN HÀNG THẾ GIỚI . Science Journal of Natural Resources and Environment, (17), 123–126. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/53
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

13. Current status of tourism in Ninh Binh province

Lưu Đào Thị, Thoa Lê Thị Kim, Hoàng Phí Thị Thu, Hoàng Lê Đức
Abstract View : 60
Download :46

14. Northwestern mountainous region zonning based on geo-social ecosystem approach

Khánh Nguyễn Ngọc, Hải Phạm Hoàng, Vân Nguyễn Khanh, Nhung Nguyễn Thu, Nguyệt Nguyễn Minh, Thanh...
Abstract View : 40
Download :7

3. Valuated indirect use of mangroves in Xuan Thuy National Park

Thành Nguyễn Viết, Hà Nguyễn Thị Vĩnh, Thiện Nguyễn Thị, Yến Lương Thị
Abstract View : 60
Download :36