14. KHẢ NĂNG TÍNH TOÁN ĐỘ ẨM ĐẤT BẰNG ẢNH RADAR - THỰC NGHIỆM TẠI TỈNH ĐĂK NÔNG

Hưng Lê Quốc, Huệ Lê Minh, Tuyết Vũ Thị

Giới thiệu

Phương pháp truyền thống tính toán độ ẩm đất thường tốn thời gian, không tối ưu, khó khăn  khi tính toán ở quy mô lớn. Ngày nay, với phương pháp sử dụng công nghệ viễn thám, việc ước tính độ ẩm đất cho một khu vực rộng lớn trở nên đơn giản, hiệu quả và có độ chính xác cao. Về cơ bản, nguyên lý của phương pháp này là độ ẩm đất được chiết xuất từ giá trị thông tin trên ảnh vệ tinh Radar. Kết quả tính toán độ ẩm bằng ảnh vệ tinh được kiểm tra bằng các kết quả lấy mẫu thực địa và phân tích trong phòng thí nghiệm. Bài báo giới thiệu phương pháp sử dụng ảnh radar trong tính toán độ ẩm đất, một trong những khả năng thông tin rất hữu ích của loại dữ liệu này.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Casten Pathe, Wolfgang Wagner, Senior Member, IEEE, Daniel Sabel, “Using ENVISAT ASAR global model data for surface soil moisture retrieval over oklahoma, USA”. IEEE Transactions on Geoscience and remote sensing, vol. 47, No. 2, February 2009.
[2]. Chen K, Yen S, Huang W (1995). “A simple model for retrieving bare soil moisture from radar-scattering coeffi cients”. Remote Sensing of the Environment, 54: 121 – 126
[3]. Choudhury B J, Golus R E (1988). “Estimating soil wetness using satellite data. International Journal of Remote Sensing”, 9: 1251–1257
[4]. Choudhury B J, Schmugge T J, Chang A, Newton R W (1979). “Effect of surface roughness on the microwave emission from soil”. J Geophys Res, 84: 5699– 5706
[5]. Dubois P, van Zyl J (1994). “An Empirical Soil moisture Estimation Algorithm Using Imaging Radar”. Proceedings of IGARSS'94, IEEE, 1573– 1575.
[6]. Entienne Muller, Henri Decamps., “Modeling soil moisture – reflectance”. Remote sensing of environment 76 (2000) 173 – 180.
Fawwaz T. Ulaby, Pascale C. Dubois, Jakob van Zyl., “Radar mapping of surface soil moisture”. Journal of Hrology, (1995).
[7]. F. Baup, E. Mougin, P. de Rosnay, F. Timouk, I. Chênerie., “Surface soil moisture estimation over the AMMA Sahelian sitein Mali using ENVISAT/ ASAR data”. Remote sensing of environment 109 (2007) 473 – 481.
[8]. Manfred Owe and Alfred Chang, Robert E. Golus., “Estimating surface soil moisture from satelite Microwave measurements and a Satellite derived vegetation index”. Remote sensing of environment 24: 331 – 345 (1988).

Các tác giả

Hưng Lê Quốc
quochungrs@gmail.com (Liên hệ chính)
Huệ Lê Minh
Tuyết Vũ Thị
Lê Quốc, H., Lê Minh, H., & Vũ Thị, T. (2017). 14. KHẢ NĂNG TÍNH TOÁN ĐỘ ẨM ĐẤT BẰNG ẢNH RADAR - THỰC NGHIỆM TẠI TỈNH ĐĂK NÔNG. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (17), 115–120. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/52
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

07. XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ TỈNH NINH THUẬN TỪ TƯ LIỆU ẢNH VỆ TINH VÀ DỮ LIỆU KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN NGUỒN MỞ

Ngọc Đinh Bảo, Yến Dương Thị Hồng, Thoa Lê Thị Kim, Hoàng Lê Đức, Lưu Đào Thị, Hoàng Phí Thị Thu,...
Abstract View : 7
Download :4

11. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GNSS-RTK PHỤC VỤ THÀNH LẬP MẶT CẮT NGANG SÔNG

Dũng Nguyễn Bá, Phương Nguyễn Thế, Tình Trần Văn
Abstract View : 1
Download :3