16. HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2022 - 2023

Mạnh Nguyễn

Giới thiệu

Sáng này 21/6, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2022 - 2023 nhằm đánh giá, tổng kết các hoạt động của Trường trong năm 2022, 6 tháng đầu năm 2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2023 và năm 2024.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Các tác giả

Mạnh Nguyễn
tapchikhtnmt@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Nguyễn, M. (2023). 16. HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2022 - 2023. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (46), 150–152. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/503
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>