Trở lại thông tin của bài báo 15. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ CHO NGƯỜI CÓ ĐẤT BỊ THU HỒI TẠI MỘT SỐ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HẢI HẬU, TỈNH NAM ĐỊNH Tải xuống Tải xuống PDF
Themes by Openjournaltheme.com

Trích dẫn bởi

Tất cảTừ 2019
Trích dẫn314165
h-index86
i10-index71
0
46
23
20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024261391011196192024252026364611