12. The impacts of climate change to salinity intrusion in the Long Xuyen quadrangle

Hợp Trần Quang, Linh Nguyễn Thị Thùy

Abstract

Hydrologic system of the Long Xuyen Quadrangle is strongly influenced by the upstream flow regime of the Me Kong River, flow system of the Mekong Delta, rainfall regime and tidal regime. The slope of the river bed, flat terrain bring some difficulties in flood drainage process. It also brings advantage conditions for saline intrudes deeply into mainstream and inland canals. Salinity intrusion due to the flowing back of sea water into the canals, because of the rising sea level that reduces the quality of fresh water, which is detrimental to the Long Xuyen Quadrangle. This article has investigated and showed the basis and methods of assessing the impact of climate change on salinity intrusion in the Long Xuyen Quadrangle area in recent years.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2016). Kịch bản biến đối khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam.
[2]. Trần Hồng Thái (2013). Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sự biến đổi tài nguyên nước đồng bằng sông Cửu Long. Chương trình KHCN cấp nhà nước KHCN-BĐKH/11-15
[3]. Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam (2004). Nghiên cứu xâm nhập mặn phục vụ phát triển KTXH của ĐBSCL.
[4]. IPCC (2007). Báo cáo của Ủy ban liên Chính phủ về biến đổi khí hậu.

Authors

Hợp Trần Quang
tqhop@hunre.edu.vn (Primary Contact)
Linh Nguyễn Thị Thùy
Trần Quang, H., & Nguyễn Thị Thùy, L. (2017). 12. The impacts of climate change to salinity intrusion in the Long Xuyen quadrangle. Science Journal of Natural Resources and Environment, (17), 100–104. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/50
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

08. Assessment of climate change impacts on the Lai Giang river flow in Binh Dinh province

Ngọc Nguyễn Thị Bích, Tình Trần Văn, Anh Nguyễn Thị Lan
Abstract View : 9
Download :2

05. Social vulnerability of rice-based farming households to salinity intrusion in the Vietnamese Mekong Delta

Danh Võ Thành, Khải Huỳnh Việt, Khôi Phan Đình, Trúc Ngô Thị Thanh, Ngân Nguyễn Văn, Hằng Trương...
Abstract View : 88
Download :42

10. Using the WQI index to assess water quality in Quy Nhon city from 2015 to 2020

Vi Nguyễn Thị Tường, Trang Trương Thị Thùy
Abstract View : 77
Download :27