5. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỊA KHÔNG GIAN TRONG XÂY DỰNG DỮ LIỆU KHÔNG GIAN ĐỊA LÝ 3D CHO HỆ THỐNG CÂY XANH ĐÔ THỊ

Hà Lê Thị Thu

Giới thiệu

Khu vực đô thị với đặc thù có mật độ dân cư đông đúc, không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng do hàng ngày đón nhận vô số lượng khí thải độc hại từ nhà máy, xe cộ và các sản phẩm có nguồn gốc hóa học do đó cây xanh giúp lọc bớt bụi bẩn, đồng thời thải ra nhiều khí Oxy, cây xanh đóng vai trò là lá phổi của thành phố. Do vậy, xây dựng dữ liệu không gian địa lý 3D có đầy đủ thông tin không gian 3D và thông tin thuộc tính để quản lý, giám sát thông minh cây xanh trong việc kiểm đếm, ngăn chặn các hành vi xâm hại cây xanh cũng như kiểm tra, chăm sóc trên địa bàn quản lý là cấp thiết. Mục tiêu của bài báo này đó là xây dựng được bộ dữ liệu không gian địa lý 3D cho hệ thống cây xanh đô thị khu vực ven biển cho khu vực thành phố Hạ Long dựa trên kỹ thuật kết hợp các công nghệ địa không gian hiện đại. Bộ dữ liệu không gian địa lý 3D của hệ thống cây xanh đô thị khu vực thực nghiệm được thành lập dựa trên sự kết hợp của công nghệ máy bay không người lái giá rẻ với các phần mềm phổ biến như Excel, ArcMap, Sketchup, FME đã giúp tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh phục vụ các nhu cầu của công tác quản lý cây xanh đô thị hiện nay ở nước ta.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Bộ Xây dựng (2018). Nghị định về quản lý cây xanh đô thị. Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BXD của Bộ Xây dựng, 13 trang.
[2]. Lê Thị Thu Hà và nnk (2022). Nghiên cứu kết hợp công nghệ máy bay không người lái (UAV) và quét Laser mặt đất thành lập mô hình 3D cấp độ chi tiết cao (LoD 3) cho nhà cao tầng trong khu vực đô thị. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất 63(4), 24 - 34.
[3]. Vũ Đăng Cường (2012). Ứng dụng GIS trong xây dựng CSDL GIS 3D căn cứ Hải quân (xây dựng thử nghiệm cho căn cứ Phú Lâm - Hoàng Sa). Luận văn ThS. Địa lý tự nhiên: 60 44 76
[4]. De Jong, M., Joss, S., Schraven, D., Zhan, C., Weijnen, M. (2015). Sustainable smart resilient low carbon eco knowledge cities; making sense of a multitude of concepts promoting sustainable urbanization. Journal of Cleaner Production, 109, p. 25 - 38.
[5]. De-Zhu Gui, Zong-Jian Lin, Cheng-Cheng Zhang, Xiao-Dong Zhi (2009). Automated texture mapping of 3D city models with images of wide-angle and light small combined digital camera system for UAV. Proc. SPIE 7498, MIPPR 2009: Remote Sensing and GIS Data Processing and Other Applications, 74982A.
[6]. Egusquiza, A., Prieto, I., LuisIzkara, J., Béjar, R. (2018). Multi-scale urban data models for early-stage suitability assessment of energy conservation measures in historic urban areas. Energy Build, 164, p. 87 - 98.
[7]. Bùi Thế Duy (2011). Xây dựng mô hình ba chiều của trường ĐHQG Hà Nội bằng máy quay cầm tay và các ứng dụng trong mô hình ba chiều này. Báo cáo tổng hợp đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học Quốc gia do Trường Đại học Công nghệ quản lý. Mã số: QC.05.02, 60 trang.
[8]. Dương Văn Hải, Bùi Huy Hoàng, Cáp Xuân Tú, Trần Đức Thuận (2017). Nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ thu thập dữ liệu không gian địa lý phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đa mục tiêu. Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam. 15 trang.
[9]. Vũ Phan Long, Vũ Văn Chất, Nguyễn Vũ Giang (2017). Bay chụp ảnh bằng máy bay không người lái (UAV) thành lập bản đồ không gian 3 chiều (3D). Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, 31, p. 23 - 28.
[10]. Cáp Xuân Tú, Võ Thị Kim Giao, Đỗ Trọng Hiếu (2017). Nghiên cứu, xây dựng quy trình thành lập cơ sở dữ liệu không gian địa lý và bản đồ ba chiều tỷ lệ lớn. Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam. 14 trang.
[11]. Đặng Thanh Tùng (2011). Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Lidar thành lập bản đồ 3D khu vực đô thị. Luận văn ThS. Địa lý tự nhiên: 60 44 76.
[12]. Biljecki, Jantien Stoter, Hugo Ledoux, Sisi Zlatanova and Arzu Çöltekin (2015). Applications of 3D city models: State of the Art review. ISPRS International Journal of Geo-Information, 4(4), p. 2842 - 2889.
[13]. Çağdaş, V. (2013). An application domain extension to CityGML for immovable property taxation: A Turkish case study. Int. J. Appl. Earth Obs. Geoinf., 21, p. 545 - 555.

Các tác giả

Hà Lê Thị Thu
lethuhatdm1234@gmail.com (Liên hệ chính)
Lê Thị Thu, H. (2023). 5. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỊA KHÔNG GIAN TRONG XÂY DỰNG DỮ LIỆU KHÔNG GIAN ĐỊA LÝ 3D CHO HỆ THỐNG CÂY XANH ĐÔ THỊ. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (46), 45–54. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/492
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>