1. ĐÁNH GIÁ ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA MÔ HÌNH EGM2008, EIGEN-6C4 VÀ SGG-UGM-2 DỰA TRÊN SỐ LIỆU TRỌNG LỰC CHI TIẾT TẠI KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

Thắm Bùi Thị Hồng

Giới thiệu

Mô hình trường trọng lực toàn cầu EGM2008, EIGEN-6C4 và SGG-UGM-2 được xác định độ chính xác dựa trên số liệu trọng lực chi tiết tại khu vực đồng bằng Sông Hồng thuộc miền Bắc Việt Nam. Số liệu trọng lực chi tiết và số liệu trọng lực tương ứng khai thác từ mô hình EGM2008, EIGEN-6C4 và SGG-UGM-2 của 677 điểm được thống nhất trong 1 hệ triều. Số hiệu chỉnh khi chuyển đổi giữa các hệ triều trong nghiên cứu này có giá trị không đáng kể so với độ chính xác của mô hình vì vậy nên nó chỉ có ý nghĩa về mặt lý thuyết. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng, tại khu vực thực nghiệm, giá trị độ lệch trọng lực trung bình của các mô hình EGM2008, EIGEN-6C4, SGG-UGM-2 lần lượt là +2.453 mgal, -4.193 mgal, -4.380 mgal. Độ chính xác của các mô hình EGM2008, EIGEN-6C4 và SGG-UGM-2 được coi là tương đương nhau, cỡ khoảng 13 mgal. Đây là thông tin hữu ích cho người sử dụng khi ứng dụng các mô hình này trong thực tiễn. Việc xác định độ chính xác của các mô hình trường trọng lực toàn cầu bằng số liệu trọng lực chi tiết được thực hiện dựa trên cơ sở khoa học chặt chẽ, chính xác. Các bước xác định độ chính xác của các mô hình trong nghiên cứu này hoàn toàn có thể áp dụng được đối với các khu vực khác với nguồn dữ liệu tương tự.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Đặng Nam Chinh, Bùi Thị Hồng Thắm (2022). Giáo trình Xử lý số liệu trắc địa nâng cao. Nhà xuất bản Lao động.
[2]. Đặng Nam Chinh, Nguyễn Xuân Bắc, Bùi Thị Hồng Thắm, Trần Thị Thu Trang, Ninh Thị Kim Anh (2022). Giáo trình Lý thuyết sai số. Nxb. Lao động, ISBN: 9786043860672.
[3]. Diego Alejandro Pinon (2016). Development of a precise gravimetric geoid model for Argentina. A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Master of Science in Geospatial Sciences, School of Mathematical and Geospatial Sciences, College of Science Engineering and Health, RMIT University.
[4]. Hà Minh Hòa (2015). Nghiên cứu đánh giá các mặt chuẩn mực nước biển (mặt “0” độ sâu, trung bình và cao nhất) theo các phương pháp trắc địa, hải văn và kiến tạo hiện đại phục vụ xây dựng các công trình và quy hoạch đới bờ Việt Nam trong xu thế biến đổi khí hậu. Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước, Mã số: KC-09/11-15.
[5]. Lê Minh, Nguyễn Tuấn Anh (2019). Đánh giá dị thường trọng lực của mô hình trọng trường toàn cầu bằng dữ liệu dị thường trọng lực đo trực tiếp trên biển Việt Nam. Tạp chí Khoa học Đo dạc và Bản đồ. Vol. 41. Doi: 10.54491/jgac.2019.41.289.
[6]. Martin Ekman (1989). Impacts of geodynamic phenomena on systems for height and gravity. Bulletin Géodésique. Vol. 63. p. 281 - 296. Doi: 10.1007/BF02520477.
[7]. Ngô Thị Mến Thương (2019). Đánh giá chất lượng mô hình trọng trường toàn cầu bằng số liệu trọng lực mặt dất khu vực miền Bắc Việt Nam. Đề tài NCKH cấp cơ sở. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Mã số: 13.01.19.O.06.
[8]. Nguyễn Văn Sáng (2015). Khảo sát độ chính xác của một số mô hình trường trọng lực trên Biển Đông. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất. Vol. 55. p. 60 - 65.
[9]. Nguyễn Văn Sáng (2020). Đánh giá độ chính xác của mô hình dị thường trọng lực toàn cầu xác định từ độ cao vệ tinh trên Biển Đông. http://vinamin.vn/modules.php?name=Content&op=details&mid=10273.
[10]. Nur Sofia Erina Ariff, Adolfientje Kasenda Olesen, Norehan Md Yaacob, Saiful Aman Hj Sulaiman (2021). Evaluation of gravity anomaly and geoid height derived from various global geopotential model. 2021 IEEE 12th Control and System Graduate Research Colloquium (ICSGRC). p. 34 - 39. Doi: 10.1109/ICSGRC53186.2021.9515205.
[11]. Patroba Achola ODERA (2020). Evaluation of the recent high-degree combined global gravity-field models for geoid modelling over Kenya. Geodesy and Cartography. Vol. 46. p. 48 - 54. Doi: https://doi.org/10.3846/gac.2020.10453.
[12]. Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ (2012). Báo cáo tổng kết dự án “Xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống trọng lực nhà nước”. Dự án Bộ Tài nguyên và Môi trường.
[13]. Yihao Wu, Xiufeng He, Zhicai Luo, Hongkai Shi (2021). An assessment of recently released high-degree global geopotential models based on heterogeneous geodetic and ocean data. Frontiers in Earth Science. Vol. 9. Doi: 10.3389/feart.2021.749611.
[14]. Yunus Aytaç Akdoğan, Hasan Yildiz, Gonca Okay Ahi (2019). Evaluation of global gravity models from absolute gravity and vertical gravity gradient measurements in Turkey. IOP Publishing, Measurement Science and Technology. Vol. 30, Number 11. Doi: https://doi.org/10.1088/1361-6501/ab2f1c.
[15]. http://icgem.gfz-potsdam.de/tom_longtime.

Các tác giả

Thắm Bùi Thị Hồng
bththam@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Bùi Thị Hồng, T. (2023). 1. ĐÁNH GIÁ ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA MÔ HÌNH EGM2008, EIGEN-6C4 VÀ SGG-UGM-2 DỰA TRÊN SỐ LIỆU TRỌNG LỰC CHI TIẾT TẠI KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (46), 3–13. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/488
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả