Trở lại thông tin của bài báo 04. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN VÙNG NGUY CƠ SẠT LỞ ĐẤT ĐÁ Ở CÁC KHU VỰC SƯỜN NÚI TỈNH KHÁNH HÒA BẰNG PHƯƠNG PHÁP AL.HOMOUD - MASANAT VÀ PHẦN MỀM GEOSLOPE Tải xuống Tải xuống PDF
Themes by Openjournaltheme.com

Trích dẫn bởi

Tất cảTừ 2019
Trích dẫn314165
h-index85
i10-index71
0
50
25
20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024261381111196192124252027305012