06. Research build map for risk of salt intrusion in the Ma River delta in the context of climate change

Minh Hoàng Thị Nguyệt, Thường Lê Thị, Vũ Nguyễn Trọng

Abstract

The Ma River's coastal regions have experienced rapid economic growth and a tendency of changing crop production and economic structure. As a result, this region has high water demand and needs to mitigate water related calamities. The Ma River also flows to the sea through a number of estuaries, so during the dry season, when the water level in the river is significantly lower than the average of many years, the amount of flow from upstream decreases sharply, providing opportunities for salinity to move deeper into the river. This, particularly in years with an El Nino impact, causes significant harm to agricultural and aquacultural production in coastal areas. This paper focuses on creating a risk map of saltwater intrusion in the Ma River downstream in the context of climate change. High - risk locations are concentrated in coastal communes that are affected by saltwater, according to the findings. When compared to the existing situation, the climate change scenario includes varying amounts of change when it comes to rainfall and dry season flow in river basins. Summarizing the boundary conditions, the maximum salinity intrusion distance is rising, albeit at a relatively low rate a change of only 0.1 to 1.5 km from the existing state. The map illustrating the danger of intrusion in relation to climate change will display a picture of the future trend of saltwater intrusion in relation to climate change as a basis for formulating strategies to prevent and reduce harm brought on by saltwater intrusion.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Nguyễn Thái Ân, Trần Thị Lệ Hằng, Văn Phạm Đăng Trí, Nguyễn Văn Bé (2017). Ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến công tác quản lý nguồn tài nguyên nước trong sản xuất nông nghiệp tại huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, vol. Phần A: 104 - 112. Doi: 10.22144/ctu.jun.2017.116, no. tập 52, 2017.
[2]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2016). Kịch bản biến đổi khí hậu.
[3]. Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Nam Sông Chu, Bắc Sông Mã (2018). Báo cáo tổng hợp các chỉ tiêu kỹ thuật của các trạm bơm.
[4]. Vũ Ngọc Dương (2017). Nghiên cứu chế độ vận hành thích nghi hồ chứa nước Cửa Đạt trong mùa kiệt phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa. Trường Đại học Thủy Lợi, Luận án Tiến sĩ kĩ thuật.
[5]. Nguyễn Văn Dũng (2018). An Giang ứng phó với hạn hán và xâm nhập mặn. Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, vol. Kỳ I, pp. 47 - 48, July 2018.
[6]. Lã Thanh Hà (2014). Xây dựng mô hình dự báo xâm nhập mặn vùng hạ lưu Sông Mã, Sông Yên tỉnh Thanh Hóa.
[7]. Đoàn Thanh Hằng (2010). Xây dựng chương trình dự báo xâm nhập mặn đồng bằng Sông Hồng - Thái Bình. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ.
[8]. Phạm Việt Hòa (2019). Nghiên cứu, đánh giá và phân vùng xâm nhập mặn trên cơ sở công nghệ viễn thám đa tầng, đa độ phân giải, đa thời gian - Ứng dụng thí điểm tại tỉnh Bến Tre. Viện Địa lý Tài nguyên TP. HCM. Đề tài NCKH cấp Quốc gia.
[9]. Lê Thị Thường (2021). Nghiên cứu cơ sở khoa học phân vùng hạn - mặn và đề xuất giải pháp thích ứng cho vùng đồng bằng ven biển Sông Mã. Luận án Tiến sĩ kỹ thuật, Trường Đại học Thủy Lợi.
[10]. Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước (2016). Phát triển và thực hiện các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu khu vực ven biển Việt Nam. Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia.
[11]. Phan Hoàng Vũ và nnk (2016). Phân vùng rủi ro trong sản xuất nông nghiệp dưới tác động của xâm nhập mặn ở tỉnh Bạc Liêu. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Phần A - Khoa học Tự nhiên, Công nghệ và Môi trường, No. 42, p. 70 - 80.

Authors

Minh Hoàng Thị Nguyệt
Thường Lê Thị
ltthuong.kttv@hunre.edu.vn (Primary Contact)
Vũ Nguyễn Trọng
Hoàng Thị Nguyệt, M., Lê Thị, T., & Nguyễn Trọng, V. (2022). 06. Research build map for risk of salt intrusion in the Ma River delta in the context of climate change. Science Journal of Natural Resources and Environment, (44), 53–69. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/461
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

05. Assessment of drought level by using the indicator of flow deficiency in the Mekong delta

Thiện Trần Đức, Bính Đỗ Thị, Anh Nguyễn Phương
Abstract View : 38
Download :10

07. Climate characteristics and changes in Tho Chu archipelago in the early 21st century

Tuấn Nguyễn Ngọc, Hà Lê Thị Thu, Hương Trần Thị, Anh Ninh Thị Kim
Abstract View : 21
Download :8

09. Research on fog forecast on the sea of Quang Ninh - Hai Phong

Lành Nguyễn Viết, Đoàn Phan Văn
Abstract View : 26
Download :7